Pliecko pochádza z hrudnej časti a je súčasťou predného hovädzieho mäsa. Ide o dobre prerastené mäso, ktoré má vyšší podiel väziva. Delí sa na tri časti – predná má pomerne málo kostí a zároveň vysoký podiel prerasteného mäsa, stredná je silne pokrytá tukom a zadná je sa zase spomedzi nich najchudšia.

VYHĽADAŤ PREDAJŇU