Orech, takzvané predstehno, pochádza z prednej časti hovädzieho stehna. Krehké a pravidelne mramorované mäso je charakteristické svojou vláknitou štruktúrou a šťavnatosťou. Tvoria ho tri časti svaloviny, ktoré sú navzájom spojené väzivom. Orech sa preto dá pekne rozdeliť, pričom jeho jednotlivé časti majú rozmanité kulinárske využitie.

VYHĽADAŤ PREDAJŇU