KONTAKT

Krava & Company s.r.o.
mail: info@kravaco.sk
www.kravaco.sk

Peter Kolesár
obchodný riaditeľ
tel.:+421 907 921 016
mail: kolesar@kravaco.sk

Veronika Špičková
objednávky a distribúcia
tel.: +421 918 878 013
mail: spickova@kravaco.sk

REŠTAURÁCIE A OBCHODY

KONTAKT

Krava & Company s.r.o.
mail: info@kravaco.sk
www.kravaco.sk

Peter Kolesár
obchodný riaditeľ
tel.:+421 907 921 016
mail: kolesar@kravaco.sk

Veronika Špičková
objednávky a distribúcia
tel.: +421 918 878 013
mail: spickova@kravaco.sk

REŠTAURÁCIE A OBCHODY

KRAVA&CO

SÍDLO A ÚDAJE

Krava & Company s.r.o.
Mlynská 1346
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 46733698
DIČ: 2023544347
IČ DPH: SK2023544347
Bank. spojenie: SK87 7500 0000 0040 1624 3128
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37373/P

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím

KRAVA&CO

SÍDLO A ÚDAJE

Krava & Company s.r.o.
Mlynská 1346
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 46733698
DIČ: 2023544347
Bank. spojenie: SK00 0000 0000 0000 0000
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37373/P

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím